تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۸
شورای فرهنگی استانداری با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی
عکس:حمید همدان نژاد
شورای فرهنگی استانداری با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان شمالی
منبع : اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی